سطل پلاستیکی ماستی یکبار بار مصرف را می توان به صورت pp، گیاهی، دسته دار، شفاف و iml تولید نمود. قیمت فروش هر کدام از محصولات با یکدیگر به صورت کامل متفاوت است. این مرکز پخش انواع مدل های مختلف را ارائه می دهد.

در حالت کلی هیچ کدام از سطل پلاستیکی ماستی تولید شده، دو بار مصرف نیست.

سطل پلاستیکی ماستی

پس مسئله اصلی خریداران بر سر مسائل زیر است:

  • کیفیت محصول
  • قیمت سطل پلاستیکی ماستی
  • دسترس پذیری کارخانه تولید کننده

این که کیفیت هر کدام از محصولات بالا با یکدیگر چه فرقی دارد؟

قیمت کدام یک با توجه به سطح انتظاری که وجود دارد، چقدر است؟

کارخانه تولید سطل ماست در کجا قرار دارد و شیوه خرید، امضا تفاهم نامه و قرارداد در کجاست؟

سطل پلاستیکی ماستی شفاف

یکی از مهم ترین مدل های پر فروش سطل پلاستیکی ماستی، طرح شفاف است.

چرا که این طرح از لحاظ بهداشتی کاملا تایید شده می باشد.

عیب این سطل، نازک بودن و ضعیف بودن آن است.

 سطل شفاف ماست

سطل ماستی دسته دار

برای تولید سطل پلاستیکی ماستی دسته دار نمی توان از مدل شفاف استفاده کرد.

بلکه باید از مدل سفید رنگ با استحکام بهره برد.

در این مدل بسیار مهم است که کیپ باشد، تا در طی جابجایی های طویل مدت، دچار هیچ مشکلی نشود.

سطل ماستی شفافسطل ماست شفاف

سطل ماستی گیاهی

این محصول که تقریبا می توان حضور آن را در بازار کشور مان تازه دانست و هنوز خوب جای خود را پیدا نکرده است، از لحاظ کیفیتی خوب است.

اما مسئله اصلی در آن دو چیز است:

  • قیمت بالاتر از مدل پلاستیکی
  • قاطی داشتن پلاستیک در آن

یعنی سطل پلاستیکی گیاهی خود دارای مقداری پلاستیک است تا شکل بگیرد و اینکه بگوییم تماما گیاهی است و تجزینه پذیر، حرف اشتباهی خواهد بود.

سطل ماستی گیاهیسطل گیاهی ماستی

سطل ماستی pp

جنس pp یا پلی پروپیلن یکی از بهترین جنس های مورد تایید وزارت بهداشت کشور مان است.

این جنس را می توان به دو صورت سفید و یا شفاف تولید نمود.

در واقع جنس سطل پلاستیکی شفاف از این جنس می باشد که برای انواع مواد غذایی مناسب است.

سطل ماست iml

IMl یک تکنولوژی است که برند یا آرم شرکت را بر روی سطل پلاستیکی حک می نماید.

در واقع برای شرکت های مختلف که تقاضای سطل ماستی iml را می دهند، معمولا بالای 1000 عدد حداقل باید سفارش داشته باشند تا بتوان برای شان تولید نمود.

سطل ماست iml

قیمت سطل ماستی پلاستیکی

با توجه به مواد اولیه که برای ساخت انواع سطل ماستی به کار گرفته می شود، هزینه و قیمت سطل ماستی متفاوت خواهد بود.

امروزه بهترین راه گرفتن قیمت سطل ماست، از طریق تلفن و شماره تماس مجموعه است.