سطل پلاستیکی مدرج برای اندازه گیری راحت تر تولید شد و سپس در تعداد کثیری به مشتریان مربوطه عرضه گشت.

علت اصلی تولید سطل مدرج، برای اندازه گیری بدون وزن کشی بود.

سطل پلاستیکی مدرج

اگر شما بخواهید در همان سطل از طریق میزان حجم شیر، وزن را متوجه شوید، بسیار راحت تر خواهد بود تا اینکه شما بخواهید مدام کار وزن کشی را انجام دهید.

از لحاظ لیتری، ساخت سطل پلاستیکی مدرج به 5 گونه زیر است:

  • 2 لیتری
  • 5
  • 10
  • 17
  • 20

سطل مدرج پلاستیکی

مسئله اصلی این است که کدام یک از سطل های زیر برای چه بخشی از مصرف کنندگان مناسب می باشد.

محل مصرف سطل پلاستیکی مدرج

معمولا سطل 2 و  5 لیتری برای فروشگاه های شیر فروشی و لبنیاتی ها مناسب است.

لبنیاتی ها از این طریق می توانند دیگر بدون نیاز به هیچ کدام از باسکول های مغازه ها، به راحتی، شیر و دوغ را در سریع ترین حالت بکشند و به مشتریان تحویل دهند.

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]اصلا فروش لیتری شیر، سرعت کار را بسیار بالا می برد.[/box]

چرا که عمدتا لبنیاتی ها در نایلون پلاستیک شیر را می ریزند و اگر مشتری بخواهد برای شان وزن کشی انجام دهد، دچار مسئله در این زمینه خواهند شد.