تولید سطل پلاستیکی در شیراز یا اصفهان توانسته است نیاز کارخانه جات مختلف را من جمله رنگ، ترشی، مواد غذایی و سایر محصولات صنعتی را تامین نماید. یکی تولیدی باید در نظر داشته باشد که مدل های مختلفی را عرضه کند تا بتواند نیاز مشتریان خود را مرتفع نماید.

سطل 20 لیتری روغن

سطل پلاستیکی رنگ با مواد غذایی متفاوت است. یک سطل پلاستیکی رنگ را معمولا 4 خط تولید می کنند ولی مواد غذایی را می توان در سطل درب دار یک لبه نیز قرار داد.

معمولا هر چه تعداد خط سطل بیشتر باشد از نظر کیفیتی بهتر خواهد بود، اما در مقابل هزینه تمام شده آن نیز بالاتر می رود.

امروزه قیمت سطل پلاستیکی در شیراز با شهر های دیگر تفاوت چندانی ندارد، بلکه مسئله اصلی بر روی هزینه حمل محصول تا مقصد می باشد.

شیراز یک مزیتی که دارد می تواند استان های جنوبی کشور را که تولید کننده قوی در زمینه ترشیجات و مواد غذایی من جمله کنسروجات هستند را تامین نماید.

تولید سطل پلاستیکی در شیراز

در شیراز عمده سطل هایی که تولید می شود درست است که 20 لیتری می باشد، اما سطل های دیگری نیز نظیر:

  • 1
  • 2
  • 5
  • 10
  • 17 لیتری

نیز تولید می شود.

یکی از مشتریان جنوبی ما در زمینه پنیر فعالیت دارد.

پنیر یک محصولی است که باید در آب نمک نگهداری شود.

سطل پلاستیکی 20 لیتری

اگر درب سطل خوب نباشد در نهایت سبب می شود که آب نمک از سطل خارج شود و در نهایت به بیرون بریزد.

به همین دلیل ما نیز به مشتریان می گوییم که قبل از خرید به صورت عمده حتما در تعداد یک یا دو عدد نمونه تهیه کنند و پس از تست کردن سطل ها، اقدام به خرید آن نمایند.

چرا که در اینصورت قطعا مطمئن خواهند بود که سطل پلاستیکی 20 لیتری و یا کمتر به کارشان می آید و یا خیر.

بنابراین تست سطل پلاستیکی قبل از خرید به صورت عمده بسیار مهم است.