عمده سطل زباله شهرداری ها را بدون درب می سازنده تا برای تخلیه کار ماموران مربوط به نظافت درون شهری راحت باشد، اما استفاده از سطل های با حجم کوچک تر نیز معمولا شده است. بعضی شهر ها، شهردار شان اقدام به استعلام قیمت خرید سطل زباله کوچک کرده اند که سبب حفظ نظافت بیشتر کوچه ها بیشتر کمک کنند.

سطل زباله شهرداری

امروزه سطل زباله بزرگ و کوچک برای شهر ها یک امر ضروری به حساب می آید.

مزیت سطل کوچک داشتن درب و پدالی بودن آن است. البته برای سطل های بزرگ نیز می توان درب قوصی شکل و یا غیر آن را نیز قرار داد، اما مسئله مهم حفظ پاکیزگی بیشتر محیط شهری است.

یکی از مواردی که باعث شده است شهرداری ها کمتر در کشور ما اقدام به خرید سطل زباله پلاستیکی نمایند، به دو دلیل زیر است:

  • در اغتشاشات متاسفانه سطل زباله پلاستیکی راحت تر آتش می گیرد.
  • دزدیدن سطل زباله شهرداری پلاستیکی به دلیل سبکی راحت تر می باشد.

البته در محیط هایی نظیر مجمتع ها از نوع فلزی استفاده نمی گردد، بلکه تنها برای محیط های خیابانی از سطل زباله فلزی دیده می شود که شهرداری ها استفاده می کنند.

سطل زباله بزرگ

قیمت سطل زباله شهرداری بزرگ چند است؟

در کشور ما ایران، درست است که قیمت محصولات همه با قیمت ارز و دلار رابطه مستقیم دارد، اما مسئله مهم این است که می توان یک قیمت حدودی را تعیین نمود تا مشتریان بتوانند برای خودشان حداقل یک چوب خط معیاری داشته باشند.

امروزه خرید سطل زباله پلاستیکی در شهرداری ها معمول است و ماموران خرید شهرداری هر شهر لیست قیمت شرکت ها و کارخانه جات مختلف را می گیرند و آن شرکت یا کارخانه ای که کمترین قیمت ممکن را با توجه به کیفیت ارائه دهد، خرید نهایی از آن شرکت صورت خواهد گرفت.

سطل زباله پلاستیکی