قیمت سطل زباله 60 لیتری چرخدار پلاستیکی درب دار که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشد، در بازار چند است؟ با توجه به حجم و سایز آن، برای چه مکان هایی مناسب است؟ قیمت تمام شده مصرف کننده چند می باشد؟ جنس مواد اولیه آن چه باشد که دارای بهترین کیفیت نهایی گردد؟

کارخانه تولید سطل زباله

حجم سطل های زباله پلاستیکی چرخدار

زمانی از چرخ در سطل زباله استفاده می شود که حجم سطل های زباله بالاتر از 40 لیتر باشند، چرا که 40 لیتر را اگر آب در نظر بگیرید، به معنی 40 کیلوگرم خواهد شد و یک انسان به تنهایی برای بلند کردن 40 کیلوگرم زباله ساخته نشده است.

بنابراین سطل هایی که بزرگ هستند و یا دارای حجم های بیش از حد معمول می باشند، از چرخ در زیر آن ها برای راحتی در حمل و نقل استفاده می شود.

سطل زباله 60 لیتری پلاستیکی

سطل زباله 60 لیتری درب دار

درست است که قیمت سطل زباله 60 لیتری درب دار بالاتر از بدون درب است، اما برای محیط هایی که امکان دارد بوی متعفن زباله به خارج یا محیط نفوذ کند، حتما باید از مخزن زباله درب دار استفاده نمود.

سطل زباله پلاستیکی

برخی از افراد هستند که در زمینه صادرات سطل زباله فعالیت دارند و همین موضوع به راحتی کاری کرده است که از همکاری با تولیدات ما، به راحتی سود های کلانی ببرند و از این طریق فروش ما نیز در زمینه سطل زباله پلاستیکی بسیار افزایش یابد.