انواع سطل بر اساس نوع مصرف به خانگی یا صنعتی تبدیل می شود. نام های شان بر اساس حرفی که مردم به دنبال شان می گردند شامل زباله، برنج، ماست، توالت،  بیمارستانی، پارکی، شهری و یا صنعتی که درب پلمپ می باشند است.

قیمت انواع سطل پلاستیکی ساختمانی

توسط |2020-03-23T16:33:00-01:00نوامبر 29th, 2018|سطل پلاستیکی|

سطل پلاستیکی ساختمانی یا همان بنایی برای مصارفی همچون درست کردن گچ، سیمان و یا جابجایی مصالح ساختمانی به کار می رود. امروزه قیمت انواع آن با توجه به کوچک یا بزرگ بودن آن متفاوت است. معیار اندازه گیری سطل ها، حجم آن ها می باشد که از 0.5 لیتری تا 20 را معمولا شامل