حجم سطل بنایی با توجه به موارد مصرفی که دارد در هر دو مدل پلاستیکی و فلزی حداکثر 10 لیتری و به صورت متوسط 3 الی 5 لیتر خواهد بود. چرا که مصرف کننده ها که عمدتا گچ کاران و بنایان هستند، به راحتی نیاز شان مرتفع گردد.

قیمت عمده تولید سطل بنایی پلاستیکی

توسط |2020-03-24T04:54:22-01:00ژانویه 5th, 2019|سطل, سطل پلاستیکی|

قیمت عمده تولید سطل بنایی پلاستیکی چند تمام می شود و کیفیت ساخت چه مقدار بر روی نرخ آن تاثیر گذار می باشد؟ برای تعداد بالا صادراتی چه تخفیفاتی شرکت در نظر می گیرد؟ برای یک تولیدی در یک شیف کار چه تعداد می توان سفارش داد؟   تولیدی سطل بنایی سطل بنایی پلاستیکی با